azlıq

azlıq
is.
1. Hər hansı bir qrupun (adamlar qrupunun) az hissəsi; sayca az olan hissə; əqəliyyət. Azlıqda qalmaq. Layihəyə ancaq azlıq səs vermədi. – <Uğur:> Bizdə azlıq çoxluğa tabedir. İ. Ə..
2. Miqdarca, sayca, müddətcə və s. kifayətsizlik, çatışmazlıq. Vəsait azlığı. Material azlığı. Vaxtın azlığı. İxtisaslı işçilərin azlığı. – Şəmsi yenə vaxtın azlığını xatırlayıb söhbətə yekun vurmağa çalışdı. M. Hüs.. Bu isə yenə ona <Quliyevə> etimadın azlığını göstərirdi. Ə. S.. Azlıq etmək – çatışmamaq, kifayət etməmək, ehtiyacı ödəməmək, təmin etməmək. Haşım hərçənd öz vətəninə qayıtmaq istəyirdi, amma bir ilin muzd pulu ona azlıq edirdi. B. T.. Taxıldöyən maşın, vəl azlıq eləyirdi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • qillət — ə. azlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əqəl(l)iyyət — ə. azlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əqəliyyət — is. <ər.> Sayca azlıq təşkil edənlər; azlıq. Əqəliyyət çoxluğa tabe olmalıdır. Əqəliyyətdə qalmaq – azlıq təşkil etmək, az olmaq. Əqəliyyətdə qalan millətlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxluq — is. 1. Bir şeyin çox olması; bolluq, firavanlıq. Bazarda meyvənin çoxluğu. Məhsulun çoxluğu. Adamların çoxluğu. – <Dilara> evlərində heç vaxt həddindən artıq çoxluq və bəzək düzək görməmişdi. M. İ.. 2. Sayca çox olan hissə; əksəriyyət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Крызы — Крызы …   Википедия

  • Шахдагские народы — …   Википедия

  • Гапутлинцы — Современный ареал расселения и численность Всего: 1 500 …   Википедия

  • nöqsan — ə. 1) əskilmə, əskik, azlıq; 2) çatışmazlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • az — sif. 1. Sayca çox olmayan, cüzi (çox ziddi). Az pul. Az miqdar. Az bilik. İclasa az adam gəlmişdi. // Çox sürməyən, sürəksiz, çox davam etməyən, tez qurtaran. Az ömür. Az vaxt. Az z. yaşamaq. Az z. sürmək. – Az yeyənin azarı da az olar. (Ata.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • balacalıq — is. 1. Həcmcə, boyca, miqdarca, sayca kiçiklik, xırdalıq, azlıq; balaca şeyin halı. 2. Uşaqlıq, körpəlik. Balacalığında çox nadinc idi. Balacalığına baxma, çox zirəkdir. – Yusif Qaraca qızın tərsliyinə təəccüb edib, arvadına deyərdi: – Bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”